Azot Tipleri Arasında ki Fark

Son zamanlara kadar herkes “azot azottur en ekonomik olan kaynağı kullanın” düşüncesine sahipti.

Şimdilerde azot tipleri ve uygulama zamanları arasında birtakım farklılıklar olduğu anlaşıldı. Bu farklılıkları ortaya çıkaran çalışmalar oldukça mantıklı ama belki de farklılıkların nedenleri doğru değildir.

Amonyum nitrat sürekli kaynaklardan biridir. Hangi nedenle olursa olsun azot performansları genelde bu kaynakla karşılaştırılarak ölçülür. Hatta diğer kaynaklar daha az kayıp sağlasa yada bitkide etkili değişiklikler yapsa bile…Aslında azot alınımına farklı azot kaynaklarının etkileri belki de çok daha önemlidir.
40 yıllık tarımsal çalışmaları nitrat formundaki azotun ürün ve kalite açısından amonyum formundaki azottan çok daha etkili olduğunu göstermektedir.

Amonyum azotun kalsiyumla nerede kullanıldığını araştıran hiç kimse olmuş mudur? Evet. Sonuç? Bu kombinasyon azot nitrat için çok etkilidir.

Amonyum klorid büyük ihtimalle en etkili azot kaynağıdır. Amonyum klorid ile amonyum nitratın buğday tarlalarındaki verimi karşılaştırıldığında %10-20 daha iyi sonuç alındığı görülmüştür. Neden? Amonyum nitrata dönüştüğü zaman klor azot alınımını dengelemekte ve kontrol altında tutmaktadır. Yani klor bir “azot kontrolcüsü” gibi görev yapmaktadır.

Azot bitki tarafından 3 farklı formda alınabilir:

– Amonyum: NH4+
– Nitrat: NO3-
– Amin: NH2 (Yaprak üresi)

Bitkinin protein yapabilmesi için tüm azot formları amine dönüşmelidir.

Bitki tarafından alınabilir formdaki azot için gereken enerji karbonhidratlardan sağlanır. Bu bitki gelişimi için karbonhidratın azalmasına neden olur. Alınan azot formuna göre gereken enerji miktarı değişmektedir.

Diğer azot alınımları ile yarış

NO3 diğer anyonlar ile yarışır: SO4=; Cl-; P2O5  ; B2O3=;Mo2O3
NH4 diğer katyonlarla yarışır: K+; Ca++; Mg++; Fe++;Cu++; Co++
NH2: yukarıda belirtilenlerin hiçbiri ile yarışmaz

Azotun değerini anlamak belki de ona eşlik eden iyonların değerini anlamaktır. Bu azotun bir değeri olarak hiç hesaplanmamıştır.

Amonyum sülfat: Sülfür bir bitki besini ve toprak asitleyicisidir.

Amonyum Klorid: Klor hastalık etmenlerinin kontrolünü ve azot alınımının dengelenmesini sağlar.

Kalsiyum nitrat: Kalsiyum bir bitki besinidir.

Nitro Plus: Kalsiyum ve klorid hastalık etmenlerinin kontrolü için, kalsiyum bir bitki besini ve hormon etkisi içindir.

Nitro Plus nedir?

Sıvı bir maddedir ve aşağıda belirtilenleri içerir:

Azot amin: Enerji hız ve verimi.
Üre ile birleştirilmiş kalsiyum: Hormon etkisi.
Üre ile birleştirilmiş magnezyum: Hormon etkisi.
Klor: Hastalık etmenlerinin kontrolü ve azot alınımının dengelenmesi.

Amonyum formundaki azot bitki köklerinde amine dönüştürülmektedir.
Nitrat formundaki azot bitki yapraklarında amine dönüştürülmektedir.
Bitkide karbonhidrat akışı için bir “lavabo” sağlanacak. Karbonhidratın daha çok nereye akmasını isterdiniz?

Yapıldıkları yer olan yapraklara mı?
Daha iyi bir kök gelişimi için köklere mi?

İşte burada azotta farklılık vardır. Birçok üniversite amonyum nitratın geç dönemdeki uygulamaları üzerine araştırma yapmıştır.

Dikkat çeken konular doğru olmasına rağmen nedenleri anlaşılamamıştır.
Taki bitkilerin dilini anlayana kadar.

Çeviri; “Types of Nitrogen: Is There a Difference?”, Jerry Stoller.