STOLLER TÜRKİYE

Stoller Türkiye’de faaliyetlerine 2002 yılında distribütör firması olan İzotar A.Ş. ile başlamış olup, 2014 yılında ise İzotar A.Ş.’yi satın alarak Türkiye pazarına doğrudan giriş yapmıştır. Stoller grup bugün Türkiye pazarında faaliyetlerine Stoller Turkey olarak devam etmektedir. Firma ülke çapında yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.
Tamamı Ziraat Mühendislerinden oluşan teknik ve satış kadrolarının yanında lisans, mastır, doktora derecesine sahip yabancı dil bilen merkez kadroları ile müşterilerine profesyonel bir hizmet sağlamaktadır. Firma İzmir’de bulunan merkez binasında sahip olduğu laboratuvar, depo, üretim vb. olanakları ile kaliteden ödün vermeden gelişmeye devam etmektedir. Geniş ürün yelpazesi, yıllardır oluşturduğu kalite anlayışı ile Stoller Turkey üretici ve bayilerinin güvenini kazanmış her geçen yıl ürün çeşitliliğini arttırarak hizmet vermeye devam etmiştir.

Stoller Turkey yurtiçi faaliyetlerinin yanı sıra komşu ülke pazarlarında da faaliyetler göstermektedir. Stoller Turkey ‘in ana hedeflerinden biri ihracat çalışmalarını arttırarak kısa vade de komşu ülke pazarlarında da söz sahibi olmaktır. Stoller Turkey bitki besleme ve bitki fizyolojisi alanlarında yaptığı araştırmalarla gelişmeyi, öğrendikleri bilgileri üreticiler ile paylaşarak tarımsal üretimde destek olmayı hedeflemektedir.

Scroll to Top