STOLLER TÜRKİYE

Mısır yetiştiriciliğinde üretimin temel taşını toprak özellikleri oluşturmaktadır. Toprağın elverişliliğinden hemen sonra ise ekim öncesinde yapılan toprak hazırlığı işlemleri üründeki verim ve kaliteyi doğrudan etkilemektedir. Ekim işleminde başarıya ulaşmak için ekimden önce tohum yatağının çok iyi hazırlanması; bunun için ise bölgeye, yağışa ve yetiştirme periyoduna uygun işlem yapılması son derece önemlidir.

Mısır genellikle iki tip ekim makinası ile ekilmektedir. Bunlardan ilki olan klasik ekim makinaları ile ekimde yalnızca sıra arası mesafe ayarlanabilmektedir. İkinci tip gelişmiş hassas pnömatik ekim makinaları ile ise sıra arası mesafe, sıra üzeri mesafe ve ekim derinliği ayarlanabilmektedir.  Kaynak: https://www.dekalb.com.tr

Önerilen Ürünler

Scroll to Top