HARVEST TECH INERTIA 20-20-20 + TE

Sorunu Bildir Sizi Arayalım

HARVEST TECH INERTIA 20-20-20 + TE

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

 

Garanti Edilen İçerik (w/w)

 

 

Toplam Azot (N) : % 20
Amonyum Azotu(NH4-N) : % 3,9
Üre Azotu(NH2-N) : % 16,1
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 20
Suda Çözünür Bor (B) : % 0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır : % 0,05
Suda Çözünür Demir(Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır : % 0,10
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır : % 0,05
Suda Çözünür Molibden (Mo) : % 0,001
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır : % 0,05
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu, Mn ve Zn için) : 2-9

 

UYGULAMA ALANI, ZAMANI ve MİKTARI

 

 

 

 

BİTKİLER UYGULAMA  ZAMANI UYGULAMA DOZU
Yapraktan
(100 litre su)
Damlamadan
(da)
MEYVELER; Sert-Çekirdekli
Meyveler, Yumuşak Çekirdekli
Meyveler, Turunçgiller, Ceviz,
Bağ, Zeytin, Fındık vb
Gelişim dönemi boyunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama 200-300 gr 1-2 Kg
Sera Sebzeler Gelişim dönemi boyunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama 200-250 gr 1-2 Kg
Açık Alan Sebzelerde Gelişim dönemi boyunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama 200-250 gr 1-2 Kg
Endüstriyel bitkiler: Pamuk,
Patates, Şeker pancarı, vb
Gelişim dönemi başından itibaren 200-250 gr 1-2 Kg
Tarla bitkileri: Buğday, Arpa,
Yonca, Mısır  vb
Gelişim dönemi başından itibaren 200-300 gr/da  1 KG
Muz Gelişim dönemi boyunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama      – 1-2 Kg

*Damlama sulama ile sulanan sera bitkilerinde 300 gr/da/gün dozunda uygulama yapılır. Bu dozlar tavsiye
niteliğindedir. Bitkinin ve toprağın özelliklerine göre dozlar artırılıp azaltılabilir.